o

home > umowy "darmowego serwisu"

umowy "darmowego serwisu"

Umowa "serwisowo-materiałowa"
przeznaczona jest dla klienta, który ceni sobie możliwość przewidywania miesięcznych wydatków. W ramach umowy serwisowo-materiałowej zobowiązujemy się zapewnić użytkownikowi stałą obsługę techniczną obejmującą regularne przeglądy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych kopii/wydruków.

Opłata ta jest jedynym wydatkiem jaki ponosi użytkownik !

Umowa "serwisowo-materiałowa" to same korzyści:

* stały, niezmienny koszt kopii/wydruków

* przewidywalność kosztów kopiowania/drukowania

* brak niespodziewanych kosztów napraw i konserwacji

* regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych

* w przypadku naprawy warsztatowej dostarczamy urządzenie zastępcze

* szybka reakcja serwisu na wezwanie (klienci z umową mają wyższy priorytet)

Umowa serwisowo-materiałowa obejmuje dostawy wszystkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru.

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!